11. června – Museum d'Orsay

Celý den jsme se ukrývali před sluncem v muzeu d'Orsay. Původně to byla nádražní hala, která od roku 1986 slouží jako muzeum. Je zde asi 6 000 uměleckých děl. Za jeden den se to dá pouze proběhnout.

Museum d'Orsay Museum d'Orsay Model Opery
Museum d'Orsay První patro muzea Museum d'Orsay
Museum d'Orsay Museum d'Orsay Museum d'Orsay
Museum d'Orsay Druhé patro muzea Museum d'Orsay
Museum d'Orsay Museum d'Orsay Victor Hugo
Museum d'Orsay Před muzeem

Odpoledne jsme se chvíli toulali po Paříži, cestou jsme potkali kostel St. Eustacha z roku 1532. Je trochu větší než Notre–Dame. Bohužel procházel rekonstrukcí, takže jsme se nedostali dovnitř. Kousek dál je kašna Neviňátek renesančního sochaře Jeana Goujona.

Kostel St. Eustacha Hlava Kašna neviňátek
Centre Georges Pompidou