8. června – Louvre

Dnešek jsme celý věnovali Louvru. Je to skutečně největší muzeum na světě, člověk by potřeboval minimálně týden aby měl šanci to všechno v klidu projít.

Louvre Louvre Louvre
Venuše Milétská Louvre Louvre
Louvre Louvre Pohřební maska
Louvre Návrat domů